1)

كارگزار كيست و با نرم افزار مديريت سفارشات چه ارتباطي دارد؟

كارگزار رابطي است براي تهيه منابعي كه سفارش داده شده است .از بين كارگزارهاي مختلف پس از بررسيِ پيش فاكتورهاي دريافتي، بهترين كارگزار را انتخاب مي كنيم و نسبت به تهيه منابع مورد نياز همراه با فاكتور خريد اقدام ميكنيم.
مجموعه تهيه شده از درخواست هاي تاييد شده را از طريق ايميل اتوماتيك براي هر كارگزار ارسال كرده و با بررسي پيش فاكتورهاي رسيده به كتابخانه از كارگزارن مختلف، كارگزار برتر را براي خريد منابع انتخاب كرد.
1399/10/10
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
2)

فرايند بررسي و تاييد منابع در دانشگاه ما متفاوت است. راهكار چيست؟

در مديريت گردشكار سفارشات (تصوير پيوست)، ميتوانيم مراحل گردش كار سفارشات را تعيين كنيم و انتخاب كنيم كه كدام نوع از منابع در هر مرحله به ترتيب به دست كدام افراد سازمان (نقش ها) براي بررسي و تاييد مدارك برسد.
پس به راحتي مي توانيد سفارشات را براي مركز خودتان سفارشي نماييد.
1399/10/10
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
3)

تفاوت مانده تخميني و واقعي چيست؟

مانده تخميني، مبلغي است كه قبل از تاييد مدرك مورد نظر از مقدار كل بودجه كم ميشود تا بتوانيم به طور پيش فرض بدانيم چه مقدار بودجه باقي ميماند و مانده واقعي، مبلغ بودجه اي كه پس از خريدهاي نهايي، در حال حاضر براي واحد سازماني باقي مانده است
1399/10/10
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
4)

منظور از بودجه چيست؟

بودجۀ خريد منابع اطلاعاتي در كتابخانه ها، ابتداي هرسال ، به ازاي واحدهاي مختلف تعريف ميشود تا از طريق آن بتوانند منابع مورد نظر خود را تهيه كنند.
در قسمت بودجه واحد سازماني امكان مشاهد مبلغ كل بودجه( مبلغي كه مديريتِ مجموعه، براي آن واحد سازماني درنظر گرفته است).
1399/10/10
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
5)

فايل كامل آموزشي نرم افزار مديريت سفارشات وجود دارد؟

سلام و احترام
در منوي فايل آموزشي وجود دارد و مي توانيد دانلود نماييد.
كليپ هاي آموزشي نيز در دست تهيه است كه به مرور آپلود خواهد شد.
1399/10/10
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (        )    
6)

چگونه مي توان كاربر آزمايشي ايجاد كرد؟

سلام
مانند تصوير پيوست، از منوي بالاي پورتال كاربر آزمايشي را كليك نماييد. با وارد كردن اطلاعات مورد نياز كاربري شما ايجاد مي شود و مي توانيد ليست سفارشات خود را وارد نماييد و برسي و تاييد انجام دهيد. امكان ثبت كارگزار، پيش فاكتور و فاكتور و تعيين بودجه نيز وجود دارد.
1399/9/23
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
فهرست